Rodspidsoperation

Rodspidsoperation

Hvad er rodspidsbetændelsen?

Alle tænder har en rodkanal som forsyner tanden med nerver og blodkar. Hvis der kommer bakterier ind i rodkanalen, eller tanden skades således, at blodforsyningen til tanden skades, skal tanden rodbehandles.

Nogle gange er en rodbehandling ikke tilstrækkelig, da succesraten for en rodbehandling aldrig er 100%. Har det ikke ved rodbehandlingen været muligt at få fjernet alle bakterierne i tanden, kan der senere opstå betændelse omkring rodspidsen på tanden.

En stor andel af tænder med rodspidsbetændelse giver ikke symptomer. Betændelse omkring rodspidser kan imidlertid medføre spredning af bakterier til resten af kroppen og forårsage alvorlig sygdom. Når betændelse i kæbeknoglen konstateres, giver det derfor god mening at behandle betændelsestilstanden med rodspidsoperation.

Hvad er rodspidsoperation

En rodspidsoperation er nødvendig, hvis der går betændelse i en rodspids efter en rodbehandling. Årsagen kan være, at rodspids indeholder et rodnet, som er for lille til at blive udrenset i forbindelse med rodbehandlingen.

Indgrebet består i, at rodspidsen fjernes og det utætte område forsegles. Dermed reduceres risikoen for at en ny infektion i roden kan opstå mest muligt.

En rodspidsoperation tager typisk 10-30 minutter, men det afhænger af, hvilken tand det drejer sig om og hvor mange rødder, der skal opereres. Operationen foretages i lokalbedøvelse.

Med tiden vil kæbeknogle fylde det efterladte hulrum under tanden. Vi vil selvfølgelig holde øje med helingsprocessen ved at tage kontrol røntgenbilleder.

Hvad kan man forvente efter operationen

Når tanden er rodspidsopereret, vil roden begynde at hele op med ny kæbeknogle, og tanden kan få sin normale funktion tilbage. Betændelsen er dermed fjernet, og tanden kan bevares.

Succesraten for en rodspidsoperation (dvs sandsynligheden for, at betændelsen ikke kommer igen) vil være omkring 90%.

De første mange timer efter operationen vil man være dækket af den anvendte lokalbedøvelse. Inden lokalbedøvelsen aftager, skal man have opstartet den ordinerede smertestillende medicin.

Det almindelige er, at man har behov for smertestillende i to-fem dage afhængigt af, hvilken tand, det drejer sig om.