Rodbehandling

Hvad er rodbehandling

Rodbehandling er en behandling, der kan redde tænder ved at fjerne betændelse i kæbeknoglen. Under rodbehandlingen fjernes nerven i tanden, renses rodkanalerne og laves en rodfyldning.

Behandlingen sigter på en omhyggelig udrensning af rodkanalsystemet for enten levende, betændt tandnervevæv, eller dødt og bakterieinficeret, tandnervevæv. Bagefter renses rodkanalerne og der laves en rodfyldning

Der kan være forskellige årsag til, at en rodbehandling bliver nødvendig. Nerven i tanden kan have taget skade pga. revner i tanden, slag eller et dybt cariesangreb, tæt på nerven.

Hvordan foregår rodbehandling

Rodbehandlingen indledes med en grundig undersøgelse og røntgen for at vurdere rodmorfologi og selve problemet. Selve behandlingen består i en udrensning af rodkanalerne med tynder instrumenter.

Denne foregår naturligvis under lokal bedøvelse, så det ikke gør ondt. Nogle gange kan behandling færdiggøres i en seance, men andre gange kræver den 2 eller 3 besøg.

Vores tandlæge, Yana, har gennemgået en specialuddannelse i rodbehandlinger (endodonti) og vi står klar til at rådgive din om rodbehandlinger.

Hvad kan du forvente efter en rodbehandling

De fleste behandlinger foregår problemfrit, men det er vigtigt at holde øje med resultatet. Derfor vil tandlægen indkalde dig til en kontrol efter nogle måneder.

En rodbehandlet tand er ofte skrøbelig og hvis risikoen for at den knækker er for stor, vil vi anbefale at sætte en krone på den.

Dels kan en kronebehandling sikre et fortsat bakterietæt rodkanalsystem, dels beskyttes den resterende tandsubstans mod fraktur, idet rodbehandlede tænder er mere sårbare overfor brud.